تگ

موریس آکسفورد

مرورگر
آشنایی با موزه خودروهای تاریخی

اگر شما هم جزو آن‌دسته از «عشق ماشین‌»ها هستید و می‌خواهید در تهرانگردی‌های خود این وسوسه‌ی سرکش را باردیگر تلنگری بزنید،‌ می‌توانید یک مسیر هم به موزه‌ی «خودروهای تاریخی ایران» بروید.