تگ

موزه آبگینه تهران

مرورگر
موزه آبگینه و سفالینه یکی از محبوب ترین موزه های شهر تهران

درمیانه خیابان سی تیر، چندقدم مانده به خیابان جمهوری خانه قاجاری خود نمایی می کند که درمیان ازدحام همیشگی خیابان های مرکزی تهران ازگردشگران ایرانی وخارجی پروخالی می شود.بنایی که امروزه به عنوان موزه آبگینه و سفالینه شهرت دارد؛ در منطقه 12 پایتخت جای گرفته است.

مکانهای تاریخی تهران ،

بیش از دو قرن است که تهران، عنوان پایتختی ایران را به خود اختصاص داده و در طول این مدت اتفاقات بزرگی را شاهد بوده است. نام این شهر که می آید به دنبالش سر و صدا، ترافیک، شلوغی و روزمرگی نیز در گوشه ی ذهن جا خوش می کند و ما را از توجه به سایر جلوه های این شهر باز می دارد.