تگ

موزه آلبرت هال

مرورگر
جاهای دیدنی و جذاب جیپور

با وجود ساختمان‌های قدیمی معروف به شهر صورتی، از شهرهای تاریخی هندوستان و مرکز ایالت راجستان است. شهر جیپور در شمال غربی کشور هند قرار دارد. این شهر تاریخی دارای جاذبه‌های گردشگری محبوب و اماکن گردشگری فراوانی است.

کاخ هوا محل ، کاخی شگفت انگیز به رنگ صورتی

هند سرزمین جاذبه هاست. شهر به شهر این کشور را که بگردید جاذبه جدیدی می بینید که از گذشته های دور این کشور حرف می زنند. یکی از این جاذبه ها قصر هوا محل در شهر جیپور هندوستان است. اما جیپور کجاست؟ این شهر در شمال غربی هند قرار دارد.