تگ

موزه ارتش

مرورگر
آشنایی با منطقه سیسلی استانبول

کلان شهر استانبول در مجموع از 32 منطقه تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها دارای جذابیت‌های منحصر به فردی هستند. در بعضی از این مناطق بناهای تاریخی قرار گرفته‌اند و بسیاری دیگر به دلیل وجود مراکز خرید و پارک‌های متنوع شهرت یافته‌اند.