تگ

موزه استودیو کارل ال

مرورگر
گشتو گذار 24 ساعته در استکهلم

اگر برای یک گردش ۲۴ ساعته در استکهلم توقف می‌کنید، در این سفر کوتاه با ما همراه شوید تا جاذبه‌های برترش را نشانتان دهیم.هر تابستان مردم استکهلم شهر خود را ترک کرده و در کلبه‌های روستایی مستقر می‌شوند،