تگ

موزه اورسی

مرورگر
معرفی باغ تویلری ، یکی از زیباترین پارک های پاریس

باغ تویلری در پاریس باغی است كه ناپلئون و ژوزفين در كتاب دزيره بارها در آن راه رفته بودند. باغ تويلری باغی بسيار بزرگ و سرسبز ، پر از مجسمه هايی  كه انگار هر كدام حرفی از يک تاريخ بزرگ را میزنند. باغ بزرگ تویلری که با طراحی زیبا و وجود کاخ و همچنین در وسط باغ یک چرخ و فلک بزرگ دارد.

گشتی در بهترین موزه های پاریس

موزه های پاریس خانه ی برخی از مجموعه های مهم هنری جهان هستند که از نظر تاریخی نیز اهمیت دارند. اگر به هنر علاقه دارید، حتما با این مطلب همراه شوید که بهترین موزه های پاریس را با هم بشناسیم.