تگ

موزه باستانشاسی بقعه پیر احمد زهرنوش

مرورگر
آرامگاه پیر احمد زهرنوش یکی از جاذبه های گردشگری

بنای معروف به پیر احمد زهر نوش در منتهی الیه جنوب شهر ابهر و در وسط میدان پیر قرار دارد. بنای آجری بقعه پیر احمد زهرنوش شهر ابهر سال 1353 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و درسال 1390 نیز موزه باستان شناسی در این مکان دایر شد و هم اکنون درب آن به روی هر بازدید کننده ای باز است.