تگ

موزه باستان شناسی

مرورگر
موزه شاهرود ، جاذبه ای تاریخی و فرهنگی

این موزه که از جاهای دیدنی شاهرود است،در ضلع شمالى ساختمان شهردارى و فرماندارى شاهرود، ساختمانى قدیمى، با سبک معمارى مربوط به اواخر دوره‌ قاجاریه و اوایل دوره پهلوى، به چشم می خورد.

جاهای دیدنی تسالونیکی یونان

تسالونیکی دارای فرهنگی چند ملیتی با فضایی دوستانه و افسون شهرکی کوچک است. این نقطه مقصدی فوق‌العاده برای تجربه یونان به معنی واقعی کلمه، بدون جمعیت زیاد و ازدحام آتن محسوب می‌شود. این شهر فرح‌بخش، میراثی چند قومی و تحسین برانگیز داشته که تحت تأثیر تمدن‌های مختلفی مانند روم و عثمانی بوده است.