تگ

موزه باغ دلگشا

مرورگر

باغ می‌دهد.در اطراف سقف ايوان بر روی گچ، اشعاری از شوريده به خط نستعليق نوشته شده كه در نوع خود بی نظير می نمايد، اولين كلاه فرنگی در ايران نيز در اين باغ به ثبت رسيده است. موزه باغ دلگشا این روزها عمارت باغ دلگشا شیراز تبدیل به موزه شده و وسایلی مثل سکه‌های مختلف، قرآنِی نوشته شده روی پوست آهو از دوره سلجوقیان، تمبر، کبریت...