تگ

موزه باغ ماژورل

مرورگر
باغ ماژورل ، تلفیق طبیعت و نقاشی

باغ ماژورل در مراکش یکی از معروفترین و زیباترین باغ های گیاهشناسی دنیاست که نام آن از هنرمند فرانسوی، ژاک ماژورل گرفته شده است. در واقع ساخت، طراحی و جمع آوری گونه های باغ توسط این نقاش فرانسوی انجام شده است.