تگ

موزه تاریخ طبیعی

مرورگر
جاهای دیدنی اردبیل در پاییز

استان خنک اردبیل در فصول مختلف سال جذاب است اما به دلیل سرمای زمستان بیشتر میتوان از تفریحات خنک آن استفاده کرد با جاهای دیدنی اردبیل که سرپوشیده هستند

کاخ هافبورگ در وین

کاخ سلطنتی هافبورگ به مدت قرن ها محل استقرار خاندان سلطنتی هاپسبورگ، حاکمان اتریش، تا پایان جنگ جهانی اول بود. بخش بزرگی از تاریخ اروپا توسط ملکه ماریا در این محل که امروزه سکونتگاه رییس جمهور است نوشته شد.