تگ

موزه تاریخ هنر

مرورگر
موزه‌ تاریخ هنر در وین

موزه تاریخ هنر در شهر وین, کشور اتریش در سال ۱۸۹۱ همزمان با موزه تاریخ طبیعی توسط امپراتور فرانتس ژوزف من از اتریش – مجارستان ساخته شد و شروع به کار کرد.