تگ

موزه تماشاگه زمان

مرورگر

که در دهه‌۵۰ ساخته شده. طراحش معمار موزه هنرهای معاصر هم بوده و پر است از مجسمه‌های سنگی. درختان تنومند، آبشار مصنوعی، دریاچه‌ کوچک و پله‌های فراوانی که ریه‌هامان را به چالش می‌کشند، روز خوبی برایمان می‌سازند. موزه تماشاگه زمان: موزه زمان در زعفرانیه و خیابان سرلشکر فلاحی قرار گرفته.از پارک جمشیدیه تا موزه زمان حدود ۳۵ دقیقه با ماشین فاصله است. در این موزه ساعت‌هایی از دوره‌های...

اختصاصی بانوان بهشت مادران، حقانی 60- کارتینگ، پرند علمی 61- موزه پست و تلفن، باغ ملی 62- موزه ملی پزشکی، کارگر شمالی 63- موزه خودروهای تاریخی، جاده مخصوص کرج 64- موزه تماشاگه زمان، تجریش 65- نمایشگاه هوایی، اتوبان کرج 66- موزه دکتر حسابی، مقصود بیک 67- موزه صنعت برق، پیروزی 68- رصد خانه، زعفرانیه 69-...