تگ

موزه جادوگری و جادوی سیاه مایونگ

مرورگر
آشنایی با موزه های عجیب هند

کشور هند یکی از مقصد های گردشگری متفاوت به شمار می رود .شاید با سفر به هر مقصدی به فکر بازدید از موزه هایش نباشید اما بدانید که در این کشور پهناور و متفاوت در جای جای آن می توانید موزه های منحصر به فردی را تماشا کنید.