تگ

موزه جهان نما

مرورگر
آشنایی با مجموعه موزه های کاخ نیاوران

کاخ نیاوران در منطقه شمیرانات و شمال شهر تهران، یکی از کاخ‌های دیدنی است که روزگاری محل برو و بیا و زندگی صدها آدم با داستان‌های متفاوت بوده‌است. از شاهان و شاهزادگان گرفته تا سفیران و خدم و حشم و خدمتگزاران.این کاخ، یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین بناهای تاریخی شهر تهران است.