تگ

موزه حیات وحش

مرورگر

شناسی ملی، پیکان شهر 48- باغ پرندگان، هنگام باغ پرندگان در شمال‌شرق تهران در دل جنگل لویزان واقع شده است و پرندگانی نظیر کبوتر، طوطی، کلاغ، خروس، فنچ، عقاب‌،کرکس،قرقاول،طاووس،پلیکان،فلامینگو و .... در این محوطه قرار گرفته‌اند. 49- موزه حیات وحش، هفت چنار 50- موزه حشرات هایک میرزا یانس، چمران ورزشی 51- کوهستان های شمال تهران، توچال، دربند،کلک چال، درکه، دارآباد...