تگ

موزه رخت شویخانه زنجان

مرورگر
موزه رختشویخانه و مردم شناسی زنجان

موزه ی رختشویخانه زنجان در قلب بافت تاریخی این شهر و در منطقه ای مسکونی و شلوغ واقع شده است.ساخت این بنا، حدود ۱۵ ماه طول کشید و در سال ۱۳۰۷، شخصی به نام علی اکبر توفیقی که رئیس بلدیه ی شهر در آن دوران بود، آن را خریداری کرد.