تگ

موزه زاهدان

مرورگر
موزه منطقه‌ای جنوب شرق ایران

موزه زاهدان یکی از بزرگ‌ترین موزه‌های بزرگ تاریخی، فرهنگی و هنری منطقه‌ای در جنوب شرق ایران است.این موزه بستری برای  معرفی منطقه جنوب شرق ایران در بخشهای باستان شناسی ، مردم شناسی و زیست محیطی است.