تگ

موزه سنگ نگاره‌ های مراغه

آشنایی با مقبره آقالار (موزه سنگ نگاره‌ها)

موزه سنگ نگاره‌ها یکی از موزه های شهرستان مراغه است و در عمارتی که به مقبره آقالار شهرت دارد قرار گرفته است. این بنا از جاذبه های مراغه،به دستور ظل السلطان در سال 1175 ه.ق ساخته شد. این بنا یک بار در سال1247 هجری به طور کامل مرمت و بازسازی شده است.