تگ

موزه عبرت ایران

مرورگر

از انقلاب اسلامی به مجموعه ای موزه ای تبدیل شده است تا سال 1378 با مجموعه سعدآباد بطور مشترک اداره می گردید و از آغاز سال 1379 رسماًٌ مستقل شد. 23- مجموعه موزه های کاخ سعد آباد 24- موزه عبرت ایران، عشرت آباد 25- موزه رضا عباسی، شریعتی 26- موزه جواهرات، چهارراه استانبول 27- موزه عروسک های ملل، پاسداران 28- موزه ملی ایران، سی...