تگ

موزه فرش

مرورگر

این جاذبه تاریخی پایتخت را از دست ندهید. 8- مدرسه دارالفنون، ناصرخسرو 9- خانه دکتر مصدق، فلسطین 10- قنات آب، شهرک امید هنری 11- خانه موزه استاد صبا، بهارستان 12- موزه فرش، کارگر شمالی 13- موزه موسیقی، الهیه در تجریش، یک مرکز فرهنگی وجود دارد که به عنوان یکی از جاهای دیدنی تهران که خیلی مورد توجه گردشگران...