تگ

موزه فسیل های فیل دریایی

مرورگر
معرفی شیرین سو و جاذبه های دیدنی آن

شیرین‌سو شهری در استان همدان درغرب ایران است. شیرین‌سو مرکز بخش شیرین‌سو شهرستان کبودرآهنگ است.زبان مردم این شهر ترکی است. مهم‌ترین فعالیت‌های انجام شده مردمان این شهر کشاورزی و دامداری می‌باشد.