تگ

موزه لوور در پاریس

مرورگر
نگارخانه-ملی-لندن-،-از-معروفترین-گنجین-105138-1-101947

نگارخانه‌ی ملی در میدان ترافالگار لندن واقع شده و دسترسی به آن برای گردشگران بسیار راحت است. همچنین این موزه‌ی هنری برای ورودی و تورهای راهنمایش، هزینه‌ای نمی‌گیرد