تگ

موزه مردم‌شناسی مناطق کردنشین

مرورگر
عمارت آصف سنندج ، گنجینه مردم‌شناسی مردم کرد

عمارت آصف که با نام خانه کرد در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم‌شناسی مردم کرد از با ارزشترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. خانه ای تاریخی که امروزه به موزه ای تماشایی تبدیل شده است.