تگ

موزه مردم‌شناسی

مرورگر
خانه ستوده چالشتری ، از آثار تاریخی و زیبای شهرکرد

یکی از آثار تاریخی و زیبای شهرکرد ، خانه ستوده چالشتری است که در ۸ کیلومتری شمال غرب شهرکرد قرار دارد. خانه ستوده چالشتری حدود ۱۲۰ سال پیش و در دوران سلسله قاجار برای سکونت یکی از خان‌های چهارمحال و بختیاری و خاندانش به نام خدارحم چالشتری و پسرش ستوده ساخته شده است.