تگ

موزه مردم شناسی

مرورگر
موزه شاهرود ، جاذبه ای تاریخی و فرهنگی

این موزه که از جاهای دیدنی شاهرود است،در ضلع شمالى ساختمان شهردارى و فرماندارى شاهرود، ساختمانى قدیمى، با سبک معمارى مربوط به اواخر دوره‌ قاجاریه و اوایل دوره پهلوى، به چشم می خورد.

جاهای دیدنی اردبیل در پاییز

استان خنک اردبیل در فصول مختلف سال جذاب است اما به دلیل سرمای زمستان بیشتر میتوان از تفریحات خنک آن استفاده کرد با جاهای دیدنی اردبیل که سرپوشیده هستند