تگ

موزه ملی ایران

مرورگر
آشنایی با کتابخانه و موزه ملی ملک

مجموعه فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک از جاهای دیدنی تهران است.در سال ۱۳۴۳ خورشیدی بانی موزه، به فکر ایجاد موزه‌ای از اشیای تاریخی و هنری افتاد در نتیجه کوشش کرد تا در کنار کتابخانه مجهز و غنی خود این موزه را ایجاد کند تا به آنچه که در نظر دارد برسد.

اماکن تاریخی تهران ( قسمت اول )

تاریخ کهن ایران زمین شهرت جهانی دارد که اکثر اماکن تاریخی کشور پهناور ایران در تهران که با درنگ به گذشته ایران به رمز و راز های زندگی قدیمی در تهران میرسیم

100 جای دیدنی تهران

در اینجا نام صد جای دیدنی تهران را آورده ایم که اگر هفته ای تنها به یکی از این نقاط سر بزنیم دو سالی طول می کشد تا ادعا کنیم تهران را به خوبی دیده ایم.