تگ

موزه ملی ایران

مرورگر

موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است، مربوط به بقعه امام زاده علی بن جعفر (ع) در شرق شهر قم است . بنای اصلی امام زاده به دستور ‘عطا ملک میر محمد حسنی’ در نیمه اول قرن هشتم هجری ساخته شده و کار تکمیل و تزیین آن نیز در سال ۷۴۰ هجری به پایان رسیده است. بنای بیرونی به شکل هشت ضلعی است. در یکی از اضلاع چهار گانه محراب ‘در بهشت’ قرار داشته و در سه ضلع دیگر درگاه هایی تعبیه شده است و سطح زیرین گن...

1379 رسماًٌ مستقل شد. 23- مجموعه موزه های کاخ سعد آباد 24- موزه عبرت ایران، عشرت آباد 25- موزه رضا عباسی، شریعتی 26- موزه جواهرات، چهارراه استانبول 27- موزه عروسک های ملل، پاسداران 28- موزه ملی ایران، سی تیر 29- موزه ملک، باغ ملی 30- باغ مینیاتوری ایران، جانبازان غربی مذهبی 31- آرامگاه ابن بابویه ...