تگ

موزه هنرهای مدرن شهر استانبول

مرورگر
موزه هنرهای مدرن استانبول ، بهترین دیدنیهای شهر استانبول

یکی دیگر از بهترین دیدنیهای استانبول ، موزه‌ی هنرهای مدرن استانبول است.این موزه به عنوان اولین موزه‌ی خصوصی در کشور ترکیه می‌باشد که عملاً در جهت سازماندهی نمایشگاه‌های مدرن و معاصر فعالیت دارد. این موزه در راستای جمع‌آوری، طبقه‌بندی و در آخر نمایش گذاشتن آثار هنری جهان قدم برمی‌دارد.