تگ

موزه گالری “دیدی”

مکان ها و جاذبه های دیدنی ایزدشهر

ایزدشهر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر، در بخش مرکزی شهرستان نور در کنار دریای خزر قرار دارد. محلات اصلی شهر، بازارسر و سادات‌محله در قسمت شرقی و ساروج‌محله (سراج‌محله) در قسمت غربی است.