تگ

موزه ی باستان شناسی کرالا

مرورگر
موزه هیل پالاس ، از بزرگترین موزه های باستان شناسی در کرالا

موزه هیل پالاس در یکی از ایالت های جنوبی هند و در کرالا واقع شده است که می توانید با دو یا سه ساعت وقت تمامی موزه را بگردید و تاریخ کهن هند را از نزدیک لمس و ماجراجویی کنید. موزه هیل پالاس حدود 150 سال پیش توسط پادشاه هند به نام کوچی ساخته است.