تگ

موقعیت جغرافیایی مبارک آباد

مرورگر
معرفی شهر مبارک آباد-استان فارس

مبارک آباد یکی از شهرهای شهرستان قیروکارزین در استان فارس است و از قدمت زیادی برخوردار میباشد .مبارک آباد که درجنوب استان فارس واقع شده به خاطر ارتفاع کم کوه ها دارای بارش باران اندک,زمستانی معتدل با تابستانی بسیارگرم دارد.