تگ

مکان‌های دیدنی نوکنده

مرورگر
جاهای دیدنی و زیبای نوکنده

نوکَنده یکی از شهرهای شهرستان بندرگز در استان گلستان ایران است.  نوکنده شهری با ریشه ای بسیار عمیق در دل تاریخ است .شهر نوکنده در جنوب غربی بندر گز واقع شده.این شهر به علت موقعیت خاص جغرافیایی و وجود جنگلهای انبوه جهان مورا در جنوب آن و داشتن آب و هوای معتدل و خاک مساعد، از پیشرفت نسبتاً خوبی برخوردار است.