تگ

مکان های اسب سواری

اسب دوانی

تعداد بسیار زیادی مکان  زیبا در سراسر این کره‌ی خاکی وجود دارد که حتی یک عمر برای دیدن همه‌ی آن‌ها کافی نیست. با این وجود، اگر سوار بر اسب به اطراف دنیا سفر کنید، می‌توانید مقداری زمان اضافه بدست بیاورید.