تگ

مکان های دیدنی سوادکوه

مرورگر
پارک جنگلی جوارم ، منطقه نمونه گردشگری در مازندران

جوارم نام روستایی است در بخش زیراب شهرستان سوادکوه اما مردم جوارم آن را با جنگل جوارم یا پارک جنگلی جوارم میشناسند که مساحتی بالغ بر ۳۶۵ هکتار دارد و همین امر آن را به منطقه نمونه گردشگری تبدیل کرده است.در واقع جوارم یکی از بهترین جاهای دیدنی سوادکوه به شمار میرود.