تگ

مکان های نزدیک به تپه هگمتانه

مرورگر
هگمتانه ، اولین پایتخت ایران با قدمتی ۳ هزار ساله

هگمتانه، اولین پایتخت ایران با قدمتی ۳ هزار ساله است. شهر تاریخی هگمتانه به دلیل قرار گرفتن در دل تپه ای به تپه هگمتانه معروف است، مکان این شهر تاریخی یا همان تپه هگمتانه در داخل شهر همدان است، دو طرف خیابان اکباتان در اطراف تپه کشیده شده است.