تگ

مکان گردشگری تاریخی تپه نادر شاه

مرورگر
نتیجه تصویری برای قلعه اولتان پارس آباد

اولتان قالاسی شهری باستانی متعلق به دوران ساسانی است. این محوطه در روستای بزرگی در جنوب غرب پارس‌آباد (موغان) و در دشت مغان قرار دارد. ارگ اولتان در ۵۰۰ متری این روستا و در کنار رود آراز واقع شده است. این قلعه در زمان اشکانیان احداث شده است.