تگ

میان تنگ منصوری

مرورگر
آثار تاريخی و جاذبه های طبيعی شهرستان حمیل

بخش حمیل یکی از بخش‌های تابعه شهرستان اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر میزبان جاذبه‌های طبیعی و تاریخی ارزشمند است. زبان مردم حمیل کردی کلهری است. اما در گذشته به زبان لکی یا گوران تکلم می‌کرده اند.