تگ

میدان آیونتامیِنتو

مرورگر
گردش در بازار رنگارنگ والنسیا

بسیاری از گردشگرانی که به شهر والنسیا می‌آیند، یکی از مقصدهایشان بدون شک بازار مرکزی تاریخی خواهد بود که بین سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۲۸ ساخته شد.سبک مدرن ساختمان بازار مرکزی والنسیا شما را به تحسین وا‌می‌دارد.