تگ

میدان بسیج گرگان

مرورگر
برج المان ، دومین برج بلند ایران

برج المان یکی دیگر از جاهای دیدنی گرگان است.این برج نماد میدان بسیج گرگان و با ۵۷ متر ارتفاع، دومین برج مرتفع کشور است که در چهار طبقه روی زمین و یک طبقه زیر زمین ساخته شده است.