تگ

میدان میشان

مرورگر
طبیعت بکر دشت میشان

همدان استانی است که در گذشته آن را به نام هگمتانه می‌شناختند و زمانی پایتخت مادها بود. این شهر طبیعت چشم‌نوازی دارد و آثار تاریخی و طبیعی منحصر به فردی را در سینه خود جای داده است. دشت زیبای میشان در دامنه های الوند قرار گرفته است.