تگ

میل رادکان

مرورگر
جاذبه دیدنی میل رادکان (گنبد رادکان)

شاید بتوان مهم ترین و معروف ترین دیدنی کردکوی را میل رادکان نامید. میل رادکان یا گنبد رادکان در ۴ کیلومتری جنوب شرقی روستای رادکان و در ۴۲ کیلومتری جنوب کردکوی و ۵۴ کیلومتری جنوب غربی گرگان و ۱۱۷ کیلومتری برج گنبد قابوس قرار دارد.

جاهای دیدنی دامغان ، شهر تاریخی در جوار دشت کویر

  دامغان یکی از شهرهای تاریخی ایران در حاشیه‌ی دشت کویر است که زمانی شهر صددروازه نام داشت و یکی از توقفگاه‌های مهم در مسیر کاروان‌های بزرگ تجاری بود. این شهر از شمال به کوه‌های خشک و خشن مجاور دامنه‌ی جنوبی البرز منتهی می‌شود، البته قله‌ی بعضی از کوه‌های بلندتر در ماه‌های سرد سال پوشیده از برف هستند.