تگ

ناحیه صنعتی شهید بابایی بازنه

مرورگر
شهباز

شهباز شهری در بخش قره کهریز واقع در شهرستان شازند از توابع استان مرکزی است. این شهر در شرق شازند در ۲۵ کیلومتری جنوب غربی اراک و در دامنه رشته کوه‌هایزاگرس قرار دارد. ناحیه صنعتی شهید بابایی بازنه در شمال این شهر واقع گردیده‌است.