تگ

نارنج قلعه

مرورگر
نتیجه تصویری برای نارین قلعه نایین

قلعه‌ ای است باستانی و کهن که در شهر نائین استان اصفهان قرار دارد قدیمی‌ ترین و کهن ترین بنای شناخته شده در بافت تاریخی شهر نائین به حساب می آید و اسمش نارین قلعه یا نارنج قلعه است. این بنای باستانی درست در مرکز شهر نائین قرار دارد.