تگ

نان پادرازی

مرورگر

عیدی معروف شده است. مردم هر سال یک ماه قبل از عید، در خانه‌ی بزرگ‌ترها جمع می‌شدند، خمیر آن را آماده می‌کردند، توی سینی فر می‌چیدند، نوبت نانوایی می‌گرفتند و آنجا این شیرینی‌ها را می‌پختند. نان پادرازی نان پادرازی نوعی شیرینی بسیار ساده و اصالتا به شهر تاریخی گرگان مربوط می شود. ولی امروزه این نان خوشمزه را می توان در تمامی شهر های استان گلستان...