تگ

نحوه برگزاری آیین آق قویون

مرورگر
آیین آق قویون ترکمن

این آیین نشانه عشق و ارادت قوم ترکمن به پیامبر اکرم (ص) است که در ایام ربیع الاول در مناطق ترکمن نشین اجرا می شود.
ترکمنها قبل از اسلام  پیرو دین “شامانیزم” بوده و یافته ها نشان می دهد که برگزاری جشن آق آش یا آق قوین ریشه در گذشته های دور نداشته و از بعد از پذیرش اسلام توسط اقوام ترکمن بین آنها رواج یافته است.