تگ

نظر کهریزی

مرورگر
نظرکهریزی

نظر کهریزی از شهرهای ایران در استان آذربایجان شرقی است.این شهر در بخش نظرکهریزی ما بین شهرستان مراغه و شهرستان هشترود قرار دارد.دو سد در اطرف این شهر قرار دارد در قسمت شمال غرب این شهر سد سهند که یکی از جاذبه‌های گردشگری این شهر محسوب می‌شود و در جنوب غرب ان سد ملاجیق قرار دارد .