تگ

نعل اسب شیشه ای

مرورگر
بلندترین پیاده روی شیشه ای در جهان ، اوج هیجان و استرس

چین بلندترین پیاده رو  شیشه ای  را افتتاح کرده است. یک پیاده رو شیشه ای جدید در چین وجود دارد که از نظر چشم انداز بسیار نفس گیر است و در پارک ملی جغرافیایی چین Longgang افتتاح شد. سومین پیاده روی شیشه ای است که افتتاح شده است.