تگ

نقاشی های دیواری تیپولو

مرورگر

مجلل و رمانتیک است آمان ونیز – که در یک تالار قرن ۱۶ در کانال بزرگ واقع شده است – در حال حاضر مجلل ترین مکان در شهر بوده و و مکانی است برای اجناسی مختصص موزه ها از حملخ نقاشی های دیواری تیپولو، سقف های طلاکاری شده، و پوشش های چرمی صدها ساله. این مکان بیشتر از اینکه شبیه به هتل باشد به خانه شباهت دارد، و مزایای نادری...