تگ

نقاط دیدنی استان هرمزگان

مرورگر
جاذبه تاریخی قلعه هزاره میناب

قلعه هزاره میناب واقع در 90 کیلومتری مرکز استان هرمزگان نشانگر تاریخی کهن و تمدنی به قدمت 2500 سال اقتدار و حکومت در این سرزمین است.محمدابراهیم کازرونی متخلص به نادری در کتاب خود (تاریخ بندرها و جزایر فارس) به‌صراحت از جزء جزء این قلعه نام آورده است.