تگ

نقش برجسته بلاش

مرورگر
جاذبه تاریخی نقش برجسته بلاش

نقش برجسته بلاش، نقوش حجاری شده ایست با برجستگی کم که بر روی تخته سنگ چهار ضلعی نامنظمی به ارتفاع ۵/۲ متر که در دامنه کوه بیستون  قرار گرفته و از جاهای دیدنی بیستون است.نقش میانی،«بلاش» شاه اشکانی را به حالت تمام رخ به طول 180 سانتیمتر نشان می‌دهد.